Charbel Gabro

Charbel Gabro

När Charbel Garbo kom till Sverige vid 4 års ålder upplevde hanns föräldrar ett stort utanförskap, och det var inte förrän flera år och att själv känna sig missanpassad som han insåg att själv måste inkludera sig själv. Hans föreläsningar handlar om just detta, och hur man får samhället runt omkring att förstå hur man inkluderar invandring!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Charbel Gabro

Charbel Gabro föreläser med glöd, värme och egen erfarenhet kring ämnena kränkande särbehandling,  integration och mångfald. Charbel förmedlar en känsla av hopp och inspiration till att ta nya steg i livet. Han utmanar oss att våga möta och bemöta människor och han skapar förståelse för vad kulturkrockar är och vad de innebär.

Charbels föreläsningar

Charbel föreläser med fokus på inspiration och integration. Hans levnadssätt och det han utstrålar har gett honom en möjlighet att kunna beröra och inspirera både yngre och äldre. Charbel känner väl till den problematik som nyanlända kan mötas av och han har jobbat aktivt med att tillhandahålla praktiska verktyg som både nyanlända och andra har nytta av. Charbel föreläser även om hur vi kan öka förståelsen kring hur vi ska förebygga och hantera de kränkningar och särbehandlingar som kan uppstå bland oss och på våra arbetsplatser. Genom att ge exempel och bygga kring case kan han förmedla kunskapen på ett sätt som alla kan relatera till. Hans föreläsningar är en mix av erfarenhets- och kulturutbyte blandat med inslag av film, rollspel och värderingsövningar. Charbel kan även ta sig an moderator- och konferencieruppdrag.

Charbels erfarenheter

Charbel Gabro har en lång bakgrund av att föreläsa kring kränkande särbehandling, integration och mångfald. Han har de senaste 10 åren varit engagerad och arbetat med integrationsfrågor. I flera år har Charbel på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag och institutioner genomfört föreläsningar om integration i syfte att höja kunskapen hos deltagarna. Bara i år har han hållit utbildning för mer än 600 nyanlända, 20 HVBhem och 10 asylboenden. Charbel är själv född i Syrien och har tillsammans med sin familj genomgått den utmanande integrationsresan han föreläser om. Dessutom har Charbel arbetat med människor på flykt i Lesbos och verkligen sett flyktingkatastrofen i vitögat. Detta har gett honom ytterligare erfarenheter att dela med sig av.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Charbel Gabro

Stäng meny