Chris Sundqvist

Chef, ledare och säljare

Med ett avstamp i konceptet matcha människor i din omgivning ger Chris Sundqvist dig handfasta redskap till att överbrygga olikheter mellan dig och dina medarbetare eller kunder. Boka en föreläsning med henne hos oss på Talarmäklarna.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Chris Sundqvist gjorde karriär som ekonom, storkundsäljare och säljchef på företag som IBM och VM-data. Där jobbade hon med bl.a. ledarskaps- och säljutveckling samt rekrytering. I denna bransch har hon också stannat, men Chris Sundqvist har även andra strängar på sin lyra.

Chris Sundqvist är författare och föreläsare. Hennes målsättning är att öppna dina ögon för hur du kommunicerar och hur sättet du gör det på påverkar människor i din omgivning. Detta är användbart för dig som vill möta dina medarbetare eller kunder och hitta vägar till att nå bra resultat genom att matcha en person som är helt olik dig.

Att matcha någon annan, d.v.s. att komplettera och att bli kompletterad, innebär att den fulla gemensamma potentialen nås. Samma tankar är betydelsebärande i Chris Sundqvists böcker.”Tänker inte alla som jag?!” och ”Hur svårt kan det vara att förstå varandra?”. Ett annat viktigt och återkommande begrepp i hennes föreläsningar är så kallat proaktivt ledarskap; ju tydligare du kommunicerar desto lättare kan dina medarbetare relatera till dig.

Tänker inte alla som jag?!

  • I denna föreläsning får du lära dig hur du hanterar och kommunicerar med medarbetare som är olika dig. Du tillhandahålls kommunikativa redskap som gör att du får större förståelse för olikheterna så att du och din medarbetare kan arbeta mot gemensamma och konstruktiva mål.

 

Lönsamt ledarskap

  • Detta är en föreläsning för dig som är ledare och som vill få bättre förståelse för såväl ditt eget som för andras sätt att kommunicera på. Du får också kunskap om hur du i egenskap av ledare påverkar din omgivning och hur du genom att matcha dina medarbetare kan skapa en arbetsplats där produktivitet, förståelse och engagemang präglar den gemensamma miljön.

 

Säljinsikt – matcha din kund

  • Du som har en säljande roll av något slag eller ansvarar för försäljningen på din arbetsplats bör sträva efter att matcha din kund för att få en långvarig kundrelation som bygger på förståelse och förtroende. I denna föreläsning berättar Chris Sundqvist hur du ska gå tillväga för att åstadkomma detta.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Chris Sundqvist

Close Menu