Fredric Bohm

Fredric Bohm föreläsning - Nå framgång genom att ta ansvar

Fredric Bohm

Fredric Bohm visar hur du når framgång genom att ta ansvar för dina egna beslut.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

På en marknad där konkurrensen ökar blir människors förmåga att göra sitt bästa allt viktigare. Vad är det då för speciellt med arbetsplatser där glädjen och trivseln slår igenom? Skillnaden ligger i de beslut som tagits under förändringsprocessen. Fredric får människor att inse att det enda de själva kan kontrollera är vilka beslut de själva fattar.

Fredric är föreläsaren som kan ta upp de mest allvarliga och komplicerade ämnen på ett lättsamt och fängslande sätt. Som tränad ståuppkomiker vet han hur man använder humor för att nå fram och väcka intresse. Han exemplifierar sitt budskap med en mängd praktiska exempel som deltagarna känner igen sig i. Fredric anpassar utan problem sina föreläsningar till er specifika situation.

Fredric arbetar idag med attityder på arbetsplatsen och med att hjälpa organisationer att genomföra framgångsrika förändringar. Han är en flitigt anlitad föreläsare kring frågor som rör värderingar, ledarskap och arbetsmotivation.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare