Fredrik Jacobson

Fredrik Jacobson, talare, coach, föreläsare

Fredrik Jacobson

Fredrik Jacobson är en internationell talare, coach på presentationsteknik, kommunikation och självledarskap. Fredrik är en av sex unika coacher i världen i 110 steps of excellence som är världens största graderingssystem för presentatörer. Fredrik har anlitats av bland annat Lunds universitet och Linköping universitet och flera internationella bolag som Logitech och UCB.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Fredrik Jacobson är en internationell talare, coach på presentationsteknik, kommunikation och självledarskap. Fredrik Jacobsons motto är att inte acceptera dåliga presentationer och utdragna händelselösa tal. Fredrik Jacobson har i sina föreläsningar snabba, enkla och konkreta tips på hur du  kan bygga presentationer och tal som är av högsta kvalité. Med en unik kombination av hjärnans grunder och den klassiska retoriken ser Fredrik Jacobson till att du får en ny och spännande infallsvinkel på allt som har med presentationer och tal att göra. Fredrik har anlitats av bland annat Lunds universitet och Linköping universitet och flera internationella bolag som Logitech och UCB.

Hans föreläsning om storytelling och framtidens ledarskap tar upp hur du kan använda just storytelling i ditt egna ledarskap. Storytellling är ingen ny företeelse. Våra förfäder använde storytellling för att föra vidare kunskap från generation till generation. I denna föreläsning tar Fredrik Jacobson med åhörarna på en resa genom hjärnan och ger konkreta verktyg på hur storytelling kan användas för att skapa en mer effektiv arbetsplats. Ta del av Fredrik Jacobsons manual på hur vår hjärna fungerar och vilka steg vi behöver ta för att på riktigt åstadkomma förändring hos oss själva och därmed i vår organisation. Fredriks senaste föreläsning är ”Walnut-metoden”, som har potentialen att skapa, att 24 timmar känns som 36. Walnut-metoden  kallas för ”First Principle Thinking” och ger deltagarna de absoluta evidensbaserade byggstenarna till att öka sin effektivitet och produktivitet.

Ett av Fredriks expertisomården är presentationsteknik, som han har en föreläsning kring och handlar om hur effektiv retorik är ett av människans bästa vapen. Det kan leda till stordåd eller till förödelse, beroende på vem som talar. Under den här workshopen får du handfasta tips som du kan använda direkt i din vardag för att bli tryggare, tydligare och mer övertygande i dina framtida presentationer. En annan populär föreläsning som går ännu djupare in i presentationsteknik är Fredriks ”How to avoid death by PowerPoint” – en föreläsning om verktyget som kan vara förödande i fel händer, men som faktiskt är ett av våra allra bästa hjälpmedel om vi använder det på rätt sätt. How to avoid death by PowerPoint ger dig tydliga verktyg för att förstå hur du skapar presentationer som ger ditt budskap genomslagskraft istället för att döda dina åhörares motivation.

Fredrik är en av sex unika coacher i världen i 110 steps of excellence som är världens största graderingssystem för presentatörer och är en av David JP Phillips föreläsare. Tillsammans leder de utvecklingen i den moderna tidens kommunikation. Att bli en bra talare är inget man föds till, det är en teknik som alla människor kan lära sig. I den här föreläsningarna ger Fredrik dig en underhållande och givande upplevelse som delar med sig av konkreta tekniker och verktyg som hjälper dig att bli en bättre presentatör. David JP Phillips har under sju år studerat 5000 talare för att identifiera de gemensamma nämnarna som gör en talare fantastisk. Svaret blev 110 tekniker. Och du som publik får just dessa tekniker med dig att själv briljera med.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare