Gillis Herlitz

Gillis Herlitz

Kommunikation och bemötande är Gillis hjärteämnen. Han talar mycket om hur man bemöter andra människor och hur deras religion, kultur, och härkomst spelar mycket in i personligheter och bidrar till att det lätt kan bli missförstånd. Han vill att vi ska få bredare kunskap om hur man bemöter människor, och det är allt ifrån privata situationer, till arbetsmässiga. Han talar med värme och vördnad inför dessa ämnen, och ingen kommer ifrån en föreläsning oberörd.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Gillis Herlitz

Gillis är expert på mänskliga möten. Hans unika erfarenheter från flera kulturer runt om i världen gör honom till en guldgruva av kunskap kring företagskultur, mångfald och kulturmöten.

Gillis föreläsningar handlar om hela det breda fältet av mänskliga möten. Kulturmöten handlar som regel om att samarbeta med utländska kontakter, att arbeta med invandrarrelaterade frågor i Sverige eller helt enkelt att skapa en organisation för mångfald. Kulturmöten kan också handla om  samarbetet på arbetsplatsen, samarbetet över verksamhetsgränser i Sverige eller samarbeten i en organisation med människor från olika kulturer. Gillis är bland annat aktuell med ett spännande och högst angeläget tema med föreläsningen ”tidsandan” där han beskriver mötet mellan den yngre och den äldre generationen på våra arbetsplatser.

Gillis talar med glöd och värme om kommunikation och relationer på arbetsplatser, om värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Gillis föreläser om kultur, beteende och konsten att kommunicera och umgås med alla människor. Under rubriker som “kulturmöten”, “social kompetens”, “relationer på arbetsplatsen”, “en bra arbetsplats”, “bemötande”, “att leda mångfald” gör han träffsäkra, roliga och målande beskrivningar. Gillis målsättning med föreläsningarna är att sätta igång tankar och reflektioner bland åhörarna.

Gillis har arbetat med föreläsningar och handledning på heltid i ca 25 år både i offentlig sektor och i näringslivet. Han är Fil Dr i etnologi, antropolog, författare och föreläsare. Gillis har skrivit ett tiotal böcker som alla på ett eller annat sätt hanterar frågor kring mänskliga möten. Gillis har en lång erfarenhet av utlandsarbete efter att ha arbetat i Asien och Afrika ett antal år på uppdrag av SIDA, UD och FN.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Gillis Herlitz

Stäng meny