Jan Blomström

Affärspsykolog, vd och författare

Affärspsykologen Jan Blomström jobbar med utveckling och förändring av medarbetare, ledare och hela verksamheter. Han vet exakt vad som händer när vi ska försöka uppnå mål tillsammans och hur mänskliga egenskaper kan omvandlas till en fördel för verksamheten. Vad kännetecknar en modern chef i dag? Hur skapar man en arbetskultur där varje medarbetares talanger tas tillvara och utvecklas? Svaren får du i en inspirerande föreläsning med Jan Blomström!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Alla som vill kunna leda, förhandla, samarbeta, sälja eller utvecklas måste förstå hur människor fungerar. Med gedigen kunskap inom både mänskligt beteende och företagande utformar Jan Blomström föreläsningar som passar just dig och din verksamhet.

Jan Blomström är leg. psykolog med specialisering inom klinisk neuropsykologi. I över 15 år har han guidat ledare, medarbetare, arbetsgrupper och hela verksamheter inom både privat och offentlig sektor till bättre resultat. Detta genom sina eftertraktade föreläsningar, det egenstartade företaget Prolead consulting och podcasten Proleadpodden. Han är även författare till flera böcker, bland annat “Talangaccelererande ledarskap”, “Talangfabriken” och “Chefen som personlig tränare”.

I dag är jobbet inte längre en plats där vi bara tjänar ihop till brödfödan. Det har också blivit en plats där en stor del av vår personlighet och våra talanger, i bästa fall, får lov att utvecklas. Jan Blomström visar hur du kan förbättra samarbetet med dina kollegor, hur du som ledare kan inspirera andra till utveckling i stället för att bara utöva makt, och hur ni tar tillvara all den potential som finns på er arbetsplats.

Boka en inspirerande föreläsning här hos Talarmäkarna! Alla föreläsningar skräddarsys efter dina önskemål och behov.

Foto: Magdalena Björnsdotter

Prestera för VM-guld!

 • Varför är vi på jobbet, egentligen? Vad är det som driver dig och dina medarbetare, och hur kan du bli skicklig på att locka fram det?
 • Riktigt bra samarbete mellan idrottare och tränare kan leda till VM-guld. I den här föreläsningen omsätter Jan Blomström det förhållandet till era prestationer på jobbet och delar med sig av sina bästa tips på hur du kan bli skickligare på att leda, se och bli sedd.
 • Föreläsningen riktar sig till dig som är ledare eller chef, antingen bara för ledningsgruppen eller tillsammans med dina medarbetare. Det finns även möjlighet för att låta deltagarna få ett exemplar av boken “Chefen som personlig tränare” under föreläsningen.
 • Ur innehållet:
  – Chefen som personlig tränare
  – Prestera som medarbetare
  – Målbilder
  – Träna för bättre prestation
  – Rehabträning för snabb återhämtning

[request-btn]

Ledarskap för moderna utmaningar!

 • I takt med att den nya generationen av medarbetare kommer in på arbetsplatserna krävs ett nytt, modernt ledarskap. Ett ledarskap som ger medarbetarna tydliga målbilder och möjligheter för att utveckla sina talanger.
 • I den här föreläsningen ger Jan Blomström konkreta exempel på hur du kan uppgradera och framtidssäkra ditt ledarskap. Han berättar om de tre olika aspekterna av ett lyckat ledarskap: att organisera, att leda och att bli ledd och visar hur ni tillsammans kan skapa en arbetsplats som präglas av stor delaktighet, personligt ansvar och smart utnyttjande av resurser. Det finns även möjlighet för att låta deltagarna få ett exemplar av boken “Talangaccelererande ledarskap” under föreläsningen.
 • Ur innehållet:
  – Den förändrade arbetsmarknaden
  – Talangaccelererande ledarskap
  – Tydligt ledarskap
  – Samarbete och feedback för starkare team

[request-btn]

Så gör du dig anställningsbar!

 • Hur ser arbetsmarknaden ut i dag och i framtiden? Vilka egenskaper och färdigheter kommer att efterfrågas? Jan Blomström delar med sig av sina bästa affärspsykologiska redskap för att du ska kunna ta tillvara de moderna möjligheter som erbjuds.
 • Under föreläsningen får du lära dig hur du kan beställa ett ledarskap som får dig att växa och utvecklas. Du får även en inblick i vad som efterfrågas och hur du kan vara med och vässa dina förutsättningar för din anställningsbarhet både nu och i framtiden.
 • Föreläsningen riktar sig till medarbetare, personal och arbetsgrupper. Det finns även möjlighet för att låta deltagarna få ett exemplar av boken “Talangfabriken” under föreläsningen.
 • Ur innehållet:
  – Modernt medarbetarskap
  – Modernt ledarskap
  – En modern och trivsam arbetsplats
  – Att skapa framgång tillsammans
  – Att hålla sig anställningsbar och eftertraktad på arbetsmarknaden

[request-btn]

Så gör ni varandra starka!

 • Ensam är inte stark, framför allt inte på en modern arbetsplats. Denna föreläsning fokuserar på hur ni är varandras arbetsmiljö och hur ni genom att stärka varandra kan lyfta hela verksamheten. När alla strävar efter att både prestera bra och må bra skapar det riktigt goda resultat.
 • Jan Blomström visar konkreta affärspsykologiska metoder för att göra andra trygga och känna sig säkra på sin uppgift på jobbet. Även här kan ni välja att få med ett exempel av boken “Talangfabriken” i samband med föreläsningen.
 • Ur innehållet:
  – Modernt medarbetarskap
  – Träning för att stärka varandra
  – Träning för att kunna stärkas av andra
  – Ingredienserna i en trygg arbetsmiljö
  – Ledningens nya arbetsuppgifter

[request-btn]

Med rätt till sitt eget liv i omsorgen!

 • En omskakande föreläsning som utmanar de vedertagna sanningarna om hur man gör ett bra jobb inom omsorgen. Jan Blomström har väver samman sina erfarenheter med gedigna kunskaper inom neuropsykologi och affärspsykologi för att ställa upp och diskutera några av våra viktigaste etiska dilemman.
 • Du får ta del av insikter kring de assistansbeviljades kärlek till det egna livet, hur de vedertagna sanningarna ser ut i praktiken och vad lagen egentligen säger. Föreläsningen riktar sig till medarbetare, ledare och intressegrupper inom personlig assistans och LSS-verksamhet. Det finns även möjlighet för att få ett exemplar av boken “Älskade assistent” skriven av Jan Blomström.
 • Ur innehållet:
  – Att förstå eget liv inom omsorg och LSS
  – Lagens viljeinriktning
  – Assistent- och personalrollen
  – Exempel på effekter som kan uppnås för assistansberättigade
  – Etiska dilemman

[request-btn]

För ett värdigare äldreliv!

 • En föreläsning för ledare, medarbetare och intressegrupper inom äldreomsorgen, baserad på boken “Älskade äldreomsorg” skriven av Jan Blomström. Det finns även här möjlighet att låta deltagarna få med sig ett exemplar av boken i samband med föreläsningen.
 • Jan Blomström tar fasta på hur vi kan jobba med hjärtat, men samtidigt ha de tydliga ramar som krävs på varje välfungerande arbetsplats. Det handlar om hur man kan hantera de etiska dilemman som följer med jobbet, att värna om de äldres rätt till sina egna liv och hur man skapar en känsla av stolthet och entusiasm på jobbet.
 • Ur innehållet:
  – Nya generationens aktiva äldreliv
  – Att ha omsorgen som yrke
  – Verklighetens förväntningar och hjärtat runt äldreomsorgen
  – Lagens paragrafer och ramen runt äldreomsorgen
  – Effekter av värdighet under äldrelivet

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Close Menu