Jeanette Ohlsson

Jeanette Ohlsson

Att ha en mångfald är nyttigt av olika skäl, men det sker lätt kulturkrockar. Hur undviker man då kulturkrockar och hur bemöter man folk på bästa sätt utifrån deras situation? Boka en föreläsning med Jeanette Ohlsson och få redskap som hjälper och en värmande känsla i kroppen!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Jeanette Ohlsson

Med engagemang och humor utbildar och inspirerar Jeanette till ökad insikt och medvetenhet i frågor som rör mångfald, arbetsplatskultur och interkulturell kommunikation. Jeanette bjuder på en blandning av bred kulturkunskap, illustrerande exempel, praktisk erfarenhet och verktyg att arbeta vidare med.

Varje dag möts olika kulturer på tusentals arbetsplatser i vårt land. Om kulturkrockarna blir positiva eller negativa beror mycket på hur vi kan ta tillvara de krafter och den kreativitet som uppstår när människor från andra kulturer möts och skall arbeta och leva tillsammans. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där kunskap är nyckeln till hur vi skall kunna hantera kulturmöten på ett professionellt sätt både affärsmässigt och socialt med kunder, kollegor och patienter.

Jeanette som föreläsare

Med stort engagemang och mycket värme föreläser Jeanette i ämnet interkulturell kommunikation. Jeanettes föredrag och utbildningar är en blandning av humor och allvar samt teoretisk kunskap och egen erfarenhet från möten med människor från andra kulturer. Hon talar även om hedersrelaterad problematik, kulturmönster men även affärsnytta med mångfald. Föredragen vänder sig till alla företag, organisationer och myndigheter som vill komma vidare med sitt mångfaldsarbete. Mångfald bidrar till kreativitet och nytänkande, vilka är nödvändiga ingredienser för såväl näringslivets affärer som samhällets utveckling. Jeanette föreläser med inspiration och stor kunskap. Hon anpassar innehållet i sina föredrag efter kundens behov.

Jeanettes erfarenheter

Jeanette Ohlsson är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Med stort engagemang och mycket värme föreläser Jeanette i ämnet interkulturell kommunikation. Med erfarenhet från att ha bott 20 år utomlands i bland annat Libanon, Jemen, Pakistan, Indien, Argentina och Singapore har hon fått inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion och tradition påverkar männsikors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. Jeanette har en Fil. mag i religionshistoria.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Jeanette Ohlsson