Jenny Selander

Jenny Selander

Att trafiken är skadlig för människan och miljön är ingen nyhet, men hur påverkar trafiken, bullret, och föroreningarna våra hjärtan, kärl, foster, och cancerutvecklingen. Hennes föreläsningar är fyllda med senaste forskningen och väcker frågorna till liv!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Jenny Selander

Jenny undervisar och forskar i ämnet miljö och hälsoskydd. Vill du ha en kompetent föreläsare inom ämnena trafikmiljö, buller, boendemiljö och arbetsmiljö så är Jenny rätt person.

Stora delar av Jennys forskning har handlat om att undersöka sambandet mellan trafikbuller i boendemiljön och hjärt-kärlsjukdom. På senare tid har Jenny även breddat sin forskningslinje så att denna nu inkluderar exponering för buller, luftföroreningar och kemikalier i boendemiljön och arbetsmiljön i relation till hjärt-kärlsjukdom, cancer och fosterpåverkan.

Jennys erfarenheter

Jenny är forskare, PhD, Post doc på Arbetsmedicinska enheten och Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet. Jenny har en fil. Mag. i Miljö- och Hälsoskydd och en Med. dr. i Miljömedicinsk epidemiologi. och har arbetat med forskning på Karolinska Institutet sedan 2002.

Jenny arbetar både med forskning och undervisning på Karolinska Institutet. Hon är aktiv i undervisningen inom epidemiologi och biostatistik vid IMM inom masterprogrammen, Arbete och Hälsa, Miljö- och Hälsoskydd samt Folkhälso-vetenskap med epidemiologiinriktning. Hon arbetar även med myndighetsutredningar och arbetar just nu bland annat med beräkning av Trafikverkets nationella påverkan på hälsan i form av DALY”.

 

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Jenny Selander

Stäng meny