Jessica Odén

Jessica Odén

Det finns ingen genväg i välmående och för att nå sina mål måste vi även våga tro och leva våra drömmar. Just detta är det som Jessica Odén talar om. Boka en av hennes föreläsningar och få till er massa råd och vägledning i hur man mår sitt bästa jag och hur man når toppen av sin dröm!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Jessica Odén

Jessica Odén är en fenomenal föreläsare som menar att en av de viktigaste byggstenarna för att realisera sina drömmar är att tro att man kan. En bergsklättrare som tror sig kunna nå toppen vågar ta nästa kliv. En bergsklättrare som inte tror sig kunna nå toppen vågar inte ens försöka. Hur ser du på dig själv och hur påverkar det ditt liv?

Jessica talar om hur våra tankar och vårt förhållningssätt påverkar vårt sätt att prestera, ta sig igenom förändring, skapa arbetsglädje, få motiverade medarbetare och leva ett gott liv. Jessica menar att vi alla vinner på att lära oss att effektivt använda våra inre resurser. Det är de mänskliga resurserna som är den största konkurrensfaktorn och nyckeln till framgång.

Med stor passion och djup kunskap visar Jessica på vinsterna med personlig utveckling för både individen och organisationen. Hon menar att det inte finns något ”Quick fix” eller ”5 steg till ett perfekt liv”. Precis som med all utveckling handlar det om att bli medveten om vad du vill uppnå, hur du tar dig dit och sedan gäller det att träna!

Jessica Odén har framgångsrikt arbetat som personlig coach, föreläsare och kursledare i personlig utveckling och grupputveckling de senaste 12 åren både i Sverige och internationellt. Under sin föreläsning ”Tro att du kan – dina tankar formar dina möjligheter” talar Jessica om:

  • Medvetenhet – en förutsättning för förändring
  • Friheten att välja förhållningssätt
  • Dina tankar och föreställningar skapar dina möjligheter och dina resultat
  • Så maximerar du dina inre resurser
  • Skapa tillstånd som förbättrar dina prestationer
  • Vad bör du sluta med, börja med, fortsätta med för att nå dina mål?

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Jessica Odén