Johan Mathson

Johan Mathson

Att skapa sig en strategi är svårt men att få alla att förstå den är ännu svårare. Med en föreläsning av Johan Mathson får ni de simplaste men smidigaste tipsen för att lyckas ändra och hålla nya strategier.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Johan Mathson

Johan Mathson föreläser om ledarutveckling, resultatfokus och förändrings-processer. Han har en unik kombination av erfarenhet som företagare, företagsledare och som rådgivare till över hundra företag i ett trettiotal länder.

”Det tog företagsledningen 19 veckor att formulera den nya affärsplanen och medarbetarna 2 timmar att missuppfatta den.” I sina föreläsningar pratar Johan Mathson om att mobilisera hela organisationen i att förverkliga strategierna. Han pratar också om en ny verklighet där tidigare konkurrensfördelar helt plötsligt bara blir förutsättningar.  Och hur man verkligen får hela organisationen att förstå vad detta innebär.

Johan som föreläsare

Som en röd tråd i allt som Johan talar om finns betydelsen av, och utmaning i, att lyckas förverkliga strategier. Johans erfarenhet bygger till stor del på att den största potentialen i dagens näringsliv inte ligger i den unika strategin utan istället i att genomföra sin strategi på ett mera tids- och kostnadseffektivt sätt än konkurrenterna, samt betydelsen av att som ledare lyckas förankra detta i hela organisationen. En ledstjärna i Johans arbetssätt är enkelhet och användarvänlighet. Det finns alltid en målsättning att deltagarna redan nästa dag skall kunna använda det som behandlats i den egna arbetssituationen.

Johans erfarenheter

Johan har civilekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm har arbetat i över 30 länder med strategiimplementering, strategi- och affärsutveckling, ledningsgrupps-utveckling, faktabaserat ledarskap, individuell chefs- och ledarutveckling och föreläsningar. Johan har även arbetat som säljare, utbildningskonsult, gruppchef, affärsområdeschef, managementkonsult, affärsutvecklingschef och VD i ett flertal bolag både i Sverige och internationellt. Detta, i kombination med ett tjugotal styrelseuppdrag i både börsnoterade och onoterade bolag, har gett honom en mycket bred affärsbakgrund. Johan tar även uppdrag som processledare och moderator.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Johan Mathson