Kathrine Aspaas

Ekonom, journalist och fantast på internationella relationer

Kathrine Aspaas är ekonomen, journalisten och internationella relationer-fantasten som menar att vi lever i generositetens tidsålder. I affärslivet är det inte bara pengar som gäller. De mjuka värdena, såsom generositet och öppenhet, är minst lika viktiga idag. Hör mer om detta, boka en föreläsning med Kathrine Aspaas hos oss på Talarmäklarna.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Kathrine Aspaas har varit verksam som ekonomijournalist i drygt 20 år. Hon var den första kvinnliga ledarskribenten på Aftenposten och skriver för en av våra mest ikoniska tidningar: The Huffington Post. Att som kvinna slå sig fram i en bransch som domineras av män och att dessutom ha dålig självkänsla, lade grunden till Kathrine Aspaas nyfikenhet på forskning om mänskligt beteende.

Hon läste det hon kom över från hjärnforskningen och peppade sig själv med hjälp av mental träning. Väl stärkt satte hon av mot USA där hon läste en masterutbildning i internationella relationer vid New York University. Detta blev upptakten till hennes karriär som bästsäljande författare och föreläsare. Kathrine Aspaas föreläser både hos oss på Talarmäklarna och på t.ex. TEDx.

När Kathrine Aspaas, från början civilekonom, studerade ekonomi på 1980-talet präglades affärsklimatet av pengar. Idag ser det annorlunda ut. Det sanna värdet, och som många organisationer värnar om, är de mänskliga resurserna. Kathrine Aspaas kallar vår tid för generositetens tidsålder.

I boken ”Raushetens tid”, som f.ö. tar avstamp i forskning och i hennes erfarenheter från såväl näringslivet som därhemma, utforskar hon just generositeten och de mjuka värdena som blir en alltmer integrerad del i både offentlig och privat sektor. Det är om just generositetens tidsålder som hon talar om i sina föreläsningar.

Lär dig mer om drivkrafter, mänsklig interaktion och människobilder, allt med en koppling till ekonomi och affärslivet, i Kathrine Aspaas föredrag!

Generositetens tidsålder

  • I denna föreläsning talar Kathrine Aspaas om hur vi blir alltmer öppna mot och benägna att lyfta andra människor. Hon kallar omtanken den nya effektiviteten och ansvaret den nya friheten. Vidare är samarbetet den nya konkurrensen. Just detta rådande klimat genomsyrar allt från ekonomi och politik till familjeliv och vänskapsband.
  • Lär dig mer om de mjuka värden som är så viktiga idag och få redskap till att bemöta människor med ett öppet sinne och vänlighet.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Kathrine Aspaas

Close Menu