Kjell-Åke Fyrgård

Kjell-Åke Fyrgård

Förändring kan vara stressande och anställda kan bli förvirrade och känna att identiteten försvinner. Kjell-Åke menar att framgång ligger i föränring, för samma spår ger samma utfall. Hans föreläsningar är fyllda av tips och lugnade tips för att kunna genomföra förändringar, som också får med sig sina anställda. Ta del hur kommunikationen internt och externt förändrar försäljningen och hur man med tankens kraft kan få folk att trivas.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Kjell-Åke Fyrgård

Kjell-Åke Fyrgård är en inspiratör som med hög energi, mycket aktivitet och kraftfulla verktyg får människor att gå från ord till handling. Han vet vilka framgångsfaktorerna är för ett lyckosamt utvecklings- och förändringsarbete.

Utveckling kräver förändring. Forskning visar dock att många medarbetare tycker att det är jobbigt med omorganisationer och förändringar. Det hotar ens yrkesidentitet och kan sätta hela företaget i gungning. Förändringar kan få konsekvenser när vi ändrar bemanningen i en arbetsgrupp, ändrar rutiner, byter chefer eller ägare i företaget. Utifrån detta är det lätt att förstå att osäkerheten i en förändringsprocess kan göra att medarbetare omedvetet eller medvetet påverkar arbetet negativt. Frånvaron kan öka och många blir oroliga över att bli arbetslösa.

Kan vi lära oss att hantera förändringar på ett bra sätt? Kan vi kanske till och med lära oss att gilla förändringar? Samtidigt som förändringar kan vara jobbiga så ger de oss chansen att hitta nya styrkor och nya möjligheter. Kjell-Åke motiverar oss och visar hur vi kan hantera förändringar på bästa sätt.

Kjell-Åke som föreläsare

Kjell-Åke är starkt engagerad i sitt budskap och genomför sina föreläsningar med hög energi och glimten i ögat. Kjell-Åke blandar sitt budskap med konkreta metoder och effektiva verktyg. Kjell-Åke driver förändring och visar hur du med rätt metoder och rätt attityd når framgång även i mycket pressade situationer. Under föreläsningen talar Kjell-Åke bland annat om effektiv kommunikation, mental coachning och tankens kraft för att påverka samarbete och trivsel.

Kjell-Åkes erfarenheter

Kjell-Åkes kompetens bygger på 20 års erfarenhet från arbete i säljande, säljledande och VD befattningar samt 10 år som konsult. Sin samlade kunskap använder Kjell-Åke när han föreläser, utvecklar, utbildar och coachar individer och organisationer. Han arbetar även på strategisk nivå och har olika styrelseuppdrag.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Kjell-Åke Fyrgård