Leili Falsafi

Leili Falsafi

Att ha ett samhälle eller organisation som har en mångfald är nyttigt för att få så många olika synvinklar som möjligt! I Leili Falsafis förelösningar får ni tipsen hur man ska gå tillväga för att alla ska kunna inkluderas på bästa möjliga sätt.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Leili Falsafi

Leili är en flitigt anlitad föreläsare inom ämnena mångfald, verksamhetsutveckling och organisationskultur.

Leili Falsafi har en bred erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändring i både privat och offentlig sektor. Leili brinner för samspelet mellan organisationers kultur, struktur och samhällsutveckling. Hon är särskilt intresserad av förändringar som är relaterade till paradigmskifte och övergången från industrisamhället till informationssamhället. Vad innebär det för en verksamhets organisation? Vad innebär det för chefer och medarbetare? Vilka värderingar förändras? Vad är kompetens idag och i framtiden?

Leili är en flitigt anlitad föreläsare inom ämnet mångfald och lika behandling. Leilis föreläsningar tar upp mångfaldsfrågorna på ett lättillgängligt och systematiskt sätt. Här föreläser hon bl. a. på teman som: ”Mångfald och verksamhetskulturer” samt ”Att skapa genuint inkluderande organisationer”. Leili menar att det pratas mycket om mångfald, lika behandling, jämställdhet, tolerans och acceptans. Men varför kommer vi inte längre?

Leili är även engagerad i skolfrågor och genomför föreläsningar, seminarier och workshops kring på teman som: ”Förändring och modernisering av skolan”, ”Lärare nu och i framtiden”, ”Lärarlett lärande istället för lärarledd undervisning”, ”Organisation och ledarskap i skolan” m.m.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Leili Falsafi