Mia Hultman

Mia Hultman

Förändring och framtid kan verka läskigt men Mia talar om varför det är viktigt och hur man gör det till något bra. Hon talar också om vikten att ha goda värderingar. Mycket av det som hon pratar om har hon själv varit med om och kan berätta om det i ett väldigt givande sammanhang, och det gör att hon är trovärdig och att det är lätt att ta till sig.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Mia Hultman

Mia är en av landets mest erfarna föreläsare inom kommunikation, värderingsarbete och förändringsprocesser. Som en av Sveriges ledande experter inom området förmedlar Mia ett positivt perspektiv kring värderingar, förändringar och organisationsutveckling.

Mia kryddar sina föreläsningar med ingredienser från verkliga livet: händelser och erfarenheter från coachuppdrag inom idrotten blandat med värdefulla lärdomar från förändrings- och värderingsprocesser. Hon föreläser om värderingarna som styr såväl våra liv som olika organisationer och låter åhörarna fundera på sina egna värderingar. Föreläsningarna förmedlar konkreta tips, glädje, aha-upplevelser och stor delaktighet.

Mia föreläser bland annat med rubrikerna:
En värdefull stund – En föreläsning om vikten av tydliga värderingar som en affärskritisk faktor. Visioner och affärsidéer, mål och strategier anger färdriktningen, men det är individens värderingar som styr vårt agerande och därmed våra resultat!
Förändring = framtid! Men hur gör jag? – Du får följa med på en vindlande förändringsresa utifrån ett verkligt ”case”, kantad av såväl framgångsfaktorer som stora utmaningar. Du får ta del av framgångsnycklarna för en lyckad förändring.
Förändringar – drabbar det bara mig eller händer det andra också? – En del förändringar längtar vi efter, andra försöker vi undvika. Det viktiga är att ta vara på den kraft som finns i varje unik process. Föreläsningen stimulerar tanken att varje individ, med rätt nycklar, aktivt kan bidra i en förändringsprocess.

Mia Hultman är en av Sveriges främsta värderingsexperter. I sitt arbete som föreläsare och coach för större förändrings- och värderingsprocesser är hon en idé- och kunskapsgivare till verksamheter med fokus på identitetsutveckling. Under 20 års tid har hon genomfört omfattande utvecklings- och värderingsprocesser i små och stora organisationer. Hennes styrka är att driva processer som leder, stödjer och bidrar till att besvara frågan hur?, för ledningsgrupper såväl som för medarbetare.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Mia Hultman