Mikael Rehnberg

Mikael Rehnberg

Anledningen till att såpass många är långtidssjukskrivna är arbetsrelaterad stress, och det är ett problem som växer inom alla branscher. Just detta är är vad Mikael Rehnberg talar om. I sina föreläsningar har han med sig senaste forskningen på hur hjärnan blir påverkad av stress. Han talar för både arbetsgivare och arbetstagare om hur man kompromissar så att båda får det så bra som mjöligt. För att trivas måste arbetsmiljön vara trivsam och positiv, vilken Rehnberg ger massa effektiva tips på.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Mikael Rehnberg

Mikael Rehnberg är en populär och flitigt anlitad föreläsare inom områdena psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa.

Idag är arbetsrelaterad stress en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar och trenden är att denna problematik växer inom alla branscher. Mikael föreläser entusiastiskt om hjärnergonomiska strategier för ett bättre arbetsliv. Han förklarar bland annat stressens biologi, visar på de viktigaste varningssignalerna för stress och ger tips på vad man själv kan göra för att förebygga stress. Mikael ger även exempel på vad öppna kontorslandskap och ett gränslöst arbetsliv innebär för oss, och han pekar på de varningssignaler som finns innan utmattningssyndrom och vad som faktiskt händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress.

Mikael som föreläsare

Mikael Rehnbergs föreläsningar är mycket träffsäkra och uppskattade av åhörarna. Med både humoristiska och tankeväckande inslag förklarar Mikael på ett pedagogiskt och intressant sätt vad som händer i kroppen när vi utsätts för stress. Mikaels föreläsningar bygger på den senaste forskningen och svarar på frågan: Vad kan arbetsgivaren samt du själv göra för att skapa ett hållbart arbetsliv för alla? Mikael anpassar föreläsningens innehåll beroende på syfte och målgrupp. Exempel på teman:

  • Hälsa på hjärnan – strategier för ett bättre arbetsliv
  • Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa
  • Nycklar till friska organisationer
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Gränslöst arbetsliv och gränskompetens
  • Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet

Mikaels erfarenheter

Mikael Rehnberg är biolog och arbetsmiljökonsult. Han föreläser och utbildar inom en rad frågeställningar som anknyter till arbetsliv, arbetsplatslärande och folkhälsa. Mikael Rehnberg har även varit projektledare för projektet ”Friskare arbetsplatser”, ett mångårigt projekt vars syfte var att åstadkomma hållbara hälsoekonomiska effekter i arbetslivet. Mikael är flitigt anlitad både som föreläsare och processledare inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Mikael Rehnberg

Stäng meny