Peter Rylander

Peter Rylander

Oavsett stora eller små arbetsplatser. företag som firmor måste kulturen och miljön på jobbet full av respekt, goda attityder och empati för varandra. Hur man hittar det visar Peter Rylander genom sina inspirerande föreläsningar. När ni väl har en blomstrande arbetsplats kommer även era varor eller tjänster göra detsamma.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Peter Rylander

Peter har ovärderliga erfarenheter kring gruppdynamik, respekt och god attityd. Idag är han flitigt anlitad av organisationer och företag runt om i landet som önskar förbättra företagsklimatet och stärka relationerna mellan medarbetarna.

Peter är både föreläsare, moderator och underhållare. Peter kan anlitas för såväl små företagsevent som stora festivaler och galor. Peters unika förmåga att kombinera eftertänksamhet och allvar med underhållning, skratt och glädje, är en av de främsta anledningarna till hans stora framgångar i publika sammanhang. Hans uppenbara engagemang inspirerar och entusiasmerar publiken på ett fantastiskt sätt, och hans glädje smittar av sig och lämnar ingen oberörd. Peters föreläsning om värdegrunder stärker sammanhållningen och företagskulturen.

Peters föreläsningar

I sina föreläsningar talar Peter om organisationens viktigaste värdegrundsfrågor – Respekt, Empati och God attityd. Oavsett om det handlar om ett mindre privat företag, den stora koncernen eller en förening, så strävar varje företagsledare efter en organisation där medarbetarnas attityd genomsyras av glädje, dynamik, trygghet och empati. Sammantaget utgör detta en plattform för kreativitet, energi och produktivitet. Peter hjälper din organisation att implementera ett förhållningssätt som minimerar konflikter, bidrar till bättre samarbeten och inte minst motiverar personalen till ett mer positivt bemötande mot såväl kollegor som kunder.

Ytterligare en effekt av bättre sammanhållning, teamwork och ömsesidig respekt mellan medarbetarna är ökad lönsamhet. I en miljö utan konflikter och där alla visar en god attityd, frodas produktiviteten. Personalen känner sig stimulerad till att utföra sitt arbete och känner lojalitet gentemot arbetsgivaren och sina kollegor.

Peters erfarenheter

Peters intresse för underhållning och olika former av event visade sig tydligt redan i ung ålder. På låg/mellanstadiet var han kreativ utöver det vanliga och satte upp flertalet musikaler, shower och skoldanser. Efter skoltiden började Peter att synas i allt större sammanhang inom nöje/underhållning. Som programledare för SVTs familjesucce Amigo, blev hans omåttliga energi, glädje och dans känd hos hela det Svenska folket. Idag arbetar Peter professionellt som föreläsare och konferencier på events av olika slag. Genom sitt engagemang i flertalet välgörenhetsorganisationer och sitt genuina arbete gällande värdegrundsfrågor i skol- och företagsvärlden har han gedigna kunskaper som han använder när han föreläser inom värdegrundsfrågor och företagskultur.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Peter Rylander