Stavros Louca

Stavros Louca

Att eleverna ska nå kunskapsmålen är kanske inte alltid det lättaste, men oj så viktigt. Det är även av stor vikt att de kommer in i vuxenvärlden för att kunna växa och lära sig ta ansvar, det menar iallafall Stavros Louca. Han lägger stor vikt på att skola och näringsliv samarbetar. Ämnen som han föreläser handlar om, att tända gnistan hos andra, om alla möjligheter, och undervisningen i det globala klassrummet.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Stavros Louca

Stavros Louca tror på och föreläser om människors inneboende potential. Stavros hävdar att alla människor kan utvecklas och nå bättre resultat både i skolan, yrkeslivet och privat, om man bara får rätt hjälp på vägen.

Stavros blev känd för allmänheten som lärare i TV-serien Klass 9A. Ett program där en grupp utvalda lärare hjälpte elever att drastiskt förbättra sina studieresultat. Stavros menar att ungdomarnas framtid i stor grad är beroende av att de kan komma in i de vuxnas värld, växa och ta ansvar. Stavros förmedlar en stark tro på att allt är möjligt och på att framgång nås när skola och näringsliv samarbetar. Hans föreläsningar är både tankeväckande och inspirerande och lämnar åhörarna med en känsla av hopp och framtidstro.

Stavros föreläser på flera olika teman som anpassas efter behov. Några föreläsningsrubriker:

  • Hur kan du få andra att brinna för det de gör?
  • Näringslivet ger en levande skolutveckling
  • Allt är möjligt!
  • Vår undervisning och det globala klassrummet

Stavros Louca är matematik- och fysiklärare samt utbildad civilekonom. Han har vunnit en rad priser för sina insatser som pedagog, bland annat Kungliga Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvist-pris, Nelson Mandela-priset, Kunskapspriset och Retorikpriset. Han är även vunnit en rad internationella matematiktävlingar. Lovorden är många om Stavros Loucas insatser i Rinkebyskolan. Vetenskapsakademin och andra tekniska institutioner har uppmärksammat de goda resultat eleverna uppnått och skolan har genom åren vunnit en rad priser i nationella tävlingar.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Stavros Louca