Troed Troedsson

Troed Troedsson

Genom att veta vart vår omväg är på väg kan vi veta vad som kommer hända i framtiden, och just detta är vad Troed Troedsson föreläser om. Han skapar genuint intresse hos åhörarna och en vilja att förstå, och kunna dra egna slutsats kring olika innovationer och våran samtid runt om i världen.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Troed Troedsson

Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker, känd för sin kunskap om organisationsutveckling. Sedan slutet på 1990-talet har han tagit fram analysmodeller och framtidsscenarier för organisationer och stora företag.

Med sin unika bakgrund genomför Troed föreläsningar och konsultuppdrag över breda områden kring ledarskap, lärande, kompetensutveckling, innovation, omvärlden och framtiden. Troed kan på ett både roande och oroande sätt beskriva vart vår omvärld är på väg och varför detta händer och hur man kan hantera det. Han menar att vi är på väg in i en era där alla vet allt och att den framtida konkurrensen kommer att handla om innovation snarare än att kunna mest. Att röra sig snabbast inom nya områden kommer att vara viktigare än att vara bäst på det gamla.

Troeds föreläsningar

Troed har genomfört över 3 000 föreläsningar på mängder av olika arenor ända från stora mässor och konferenser i USA till det lilla styrelserummet på hemmaplan. Branscherna har varierat från idrott i Skottland till bilindustri i Tyskland. Han bygger upp sina föreläsningar så att han balanserar de fyra områdena: Sakinnehåll som är korrekt och skapar trovärdighet, Humor och igenkännande skratt, Öppningar för egna slutsatser och reflexioner samt Provokation och ifrågasättande.

Ibland är föreläsningen späckad med mycket fakta och hårda siffror, ibland är det översikt och helikopter. Oavsett vilket bygger föreläsningarna på ett stort inslag av humor som skapar skratt. Då har också budskapet chans att landa mjukt även om det oftast är på djupaste allvar.

Troeds erfarenheter

Troed har en bred och mixad utbildningsbakgrund till matematiker, fysiker och socionom. Detta i kombination med bland annat många års jobb med affärs- och organisationsutveckling inom många olika branscher har gett honom en unik kunskap om framtiden och organisationsutveckling. Troed Troedson har arbetat som framtidsanalytiker i drygt 17 år och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna som sedan dess genom åren bistått de flesta av Sveriges stora företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden. Troed är också författare och en av landets absolut mest anlitade analytiker.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Troed Troedsson