Ulf Wickbom

Ulf Wickbom

Ulf Wickbom är moderatorn som alla debatter söker. Han ser till att alla parter i en debatt får komma till tals samtidigt som han ser till att inkludera och bjuda in publiken.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Ulf Wickbom

Ulf är moderatorn som kan liva upp en paneldiskussion eller konferens, genom att få de medverkande att prestera bättre än de skulle gjort annars. Hans sätt att vara en aktiv part på scenen har uppskattats såväl i Sverige som utomlands, där han t.ex. utfört uppdrag för EU-kommissionen.

Ulf är en fantastisk moderator som hellre kallar sig ”animateur”. Denna franska yrkesbeteckning motsvarar på svenska ordet facilitator eller debattledare, vilket bättre beskriver Ulfs roll. I sina uppdrag utgår han ofta från sin yrkesroll som journalist där han hela tiden vill synliggöra helheten och därför inte väjer för de konflikter som kan finnas. När ni väljer Ulf, väljer ni engagemang och interaktivitet för alla parter.

Ulf arbetar aktivt på scenen utan att dominera föreställningen. Han säkerställer att alla parter levererar genom att ställa frågor. Dessutom låter han publiken bli delaktig och medskapande och han väver skickligt samman de olika momenten i konferensen till en helhet. För att skapa dynamik ser Ulf till att det alltid händer något utöver det som planerats. Till detta krävs noggranna med förberedelser och planering.

Ulf är erfaren i sin roll och har varit ”animateur”, sedan mitten av 1980-talet. Det bästa betyg man kan få som moderator är att anlitas på nytt. Ulf har haft många återkommande kunder såsom Postens Guldbrevsdag, Vattenfalls symposium, Naturvetardagen, Rikskonferensen Folk och Försvar. MHF:s Tylösandsseminarium och de första åren av SIME (Scandinavian Active Media Event). Även under Almedalsveckan i Visby har han haft många återkommande uppdragsgivare.

Ulf tar sig an de flesta ämnena och uppdrag. Med åren har han fått en allt starkare inriktning på ämnen som kräver breda samhällskunskaper och en erfarenhet av tidigare diskussioner i ämnet. Han trivs särskilt bra i sammanhang med medverkande från olika länder och kulturer, och han arbetar utan svårighet på engelska.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Ulf Wickbom