Kreativitet

Elin Eriksson, Erik Sanderoth, Valentin Experience, Customer Experience, kommunikatörer, kreatörer, reklamare, reklam

Elin Eriksson och Erik Sanderoth

Elin Eriksson och Erik Sanderoth är båda Business Designers och har arbetat med en mängd små och stora varumärken i alla tänkbara branscher. Under en

Carolin Solskär, föreläsare, innovationsexpert, entreprenör, IT-expert, techexpert

Carolin Solskär

Carolin Solskär är innovationsexpert, förkämpe för jämställdhet och en entreprenör med fokus på att främja mångfald och skapa nya förutsättningar för unga inom IT-branschen.

Nils Simonson

Den tidigare hjärnkirurgen har stenkoll på hur hjärnan funkar och hur den bli påverkad av stress, hur det går till när kreativitet flödar och hur

Lennart Jangälv

Lennart Jangälv menar att ledning handlar om att testa nya saker som snabbast och enklast fixar problemen och situationer. I hanns föreläsningar får ni med

Lasse Karlsson

Att skapa handlar om att spinna vindare på andras idéer och låta de växa i en kombo av sina egna idéer, alla är en del

Lars Peter Loeld

Hur ska man effektivaste sättet få 50 000 anställda under en föreläsning att verkligen känna arbetsglädje? Jo genom TeamPlay som Lars Peter Loeld använder sig

Johnny Sundin

För att komma framåt måste man vara öppen och tillåtande och just detta har Johnny Sundin stenkoll på. Hanns föreläsningar är fyllda med fart, fläkt,

Henrik Fexeus

Det är ingen illusion när Henrik Fexeus hittar era inre superkrafter och väcker de till liv! Känn hur det ökar ert driv och motivation att

Fredrik Praesto föreläsning - Det intuitiva beslutsfattandet - Hypnotisör

Fredrik Praesto

Fredrik Praesto är inte bara Sveriges kanske främsta hypnotisör, som medverkat i ett antal Tv- och radioprogram och hypnotiserat programledare och Tv-profiler. Han är också expert

Mike Florette

På dagens arbetsmarknad finns olika digitala generationer, de som fötts upp i det digitala, och de som växt in i det. Mike Florette talar om