Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen

Att mena väl men säga helt fel sak är något som Hanna Wallensteen är van vid. I hennes föreläsningar får ni ta del av hur man ökar kunskaper inom rasism, normer och adoption. Ingen lämnar hennes föreläsningar oberörd.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Hanna Wallensteen

Med egen erfarenhet och stor trovärdighet föreläser Hanna Wallensteen om normer, rasism, bemötande och adoptionsfrågor. Hon tvekar inte för frågor som ibland är svåra att prata om men som är aktuella, viktiga och som berör oss alla.

Hannas föreläsningar

Hanna Wallensteens föreläsningar tar på ett lättsamt sätt, utan att förlora allvaret, uppmärksammar ämnen som många tycker är svåra att prata om. Hennes föreläsningar handlar om hur vi möter och bemöter det som avviker från det vi är vana vid. Hanna vänder och vrider på perspektiven för att väcka både igenkänning och nya tankar. Hon ger också konkreta exempel på situationer man kan möta i vardagen och strategier man kan använda sig av för att hantera dem. Hannas föreläsningar lämpar sig bra för alla som vill öka medvetenheten kring likheter och skillnader och vill stimulera till ett behagligare samtalsklimat och bättre möten, såväl privat som i arbetslivet. Exempel på föreläsningar:

  • Så lagom svensk – Om normer, rasism och bemötande.
  • Hur känns det att vara adopterad? – För alla som möter adopterade barn, unga och vuxna i sitt arbete.
  • ”Färgad? Nej, jag har alltid sett ut såhär!” – Om hur adoptivfamiljer kan möta och bemöta okunskap, fördomar och rasism.

Hannas erfarenheter

Hanna Wallensteen är psykolog och själv adopterad från Etiopien. Hon har över 15 års erfarenhet av att föreläsa och hennes yrkeserfarenhet sträcker sig från socialtjänst och psykiatri till fristående organisationer och skolor. Hannas föreläsningar lämpar sig bra för alla som vill stärka medvetenheten kring hur utanförskap och inkludering kan fungera i teori och praktik.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Hanna Wallensteen