Kjell Kampe

Kjell Kampe

Kjell har varit lärare i Svenska för invandrare och arbetet med bistånd i Afrika, Asien, Östeuropa, och andra delar av världen också. Hans hjärtefråga är interaktionen och hur kulturkrockar uppstår. Hans föreläsningar handlar om just detta, att kunna arbeta tillsammans fastän olika kulturer och språk, hur vi minimerar våra kulturkrockar och varför svenskar alltid lyckas krocka med andra kulturer. Lämna föreläsningen hjärtevärmd och med nya kunskaper inom nya kulturer.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Kjell Kampe

Kjell Kampe är en mycket uppskattad föreläsare inom området integration och kulturkrockar. Han är expert på var språkliga och kulturella missförstånd uppstår mellan människor med helt olika bakgrund. Kjell har en omfattande erfarenhet av att arbeta med människor från olika delar av världen.

Kjells föreläsningar passar alla verksamheter där man behöver underlätta kommuni-kationen mellan människor över språk- och kulturgränser. Hans budskap passar inom de flesta områden såsom bland annat utbildning, arbetslivet, internationell affärsverksamhet och biståndsarbete. Detta är föreläsningen för er som vill främja etnisk mångfald i arbetslivet och motverka främlingsfientlighet och rasism.

Kjell som föreläsare

Kjell genomför allt från korta interaktiva föreställningar med diskussion till längre föreläsningsserier. Han har en förmåga att snabbt få bra kontakt med åhörarna och skapa en öppen och positiv stämning. Han har gedigna kunskaper i de ämnen han talar om och lång erfarenhet av arbete inom sina områden. Kjell är en föreläsare som har ett stort sinne för humor och han lockar ofta sina deltagare till skratt utan att för den skull tveka inför udda eller svåra frågor. Under Kjells föreläsning får vi kunskaper som underlättar för oss som individer och våra organisationer att ta tillvara på den kompetens som idag är outnyttjad. Kjell inleder ofta sina föreläsningar med en interaktiv föreställning på ca 30 minuter där han visar hur det kan vara att tvingas byta språk och kultur. Det blir en tänkvärd bakgrund till den spännande föreläsning som sedan följer om att byta språk och kultur.

Ur föreläsningens innehåll:

 

  • Vad innebär det att arbeta tillsammans med människor med en helt annan bakgrund?
  • Vad finns det hos oss svenskar som kan orsaka krockar i mötet med andra?
  • Klarar vi att bortse från svenska talad med brytning vid t ex en anställningsintervju eller medför detta att vi missar mycket reell kompetens?
  • Hur minimerar vi problemen?

 

Kjells erfarenheter

Kjell Kampe är föreläsare, författare och utbildare. Han var i många år lärare i svenska för invandrare och har också arbetat med bistånd i ett stort antal länder i Afrika, Asien, Östeuropa och Karibien. Genom att ha arbetat tillsammans med människor från andra kulturer har han fått en unik insikt i vad det innebär att byta språk och kultur mitt i livet. Kjells CV är enormt rikt på erfarenheter och kunskaper, bland annat har han god till grundläggande förståelse i en lång rad olika språk.

Föreläsningsområden:

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Kjell Kampe