Stephan Rössner

Stephan Rössner

I ett samhälle där mycket präglas att bli på såld saker och folk som tror sig veta allt om kost och motion så är Stephan Rösser en professor Från KI och lägger vetenskap bakom de uttalanden han gör om kost och livsstil. Att skapa sig en god levnadsstil förespråkar Rössner mycket och har släppt flertalet böcker om ämnet

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Stephan Rössner

Stephan Rössner är professorn i hälsoinriktad beteendeforskning som, på ett sätt vi alla kan ta till oss, föreläser om vad vår moderna livsstil innebär för vår hälsa.

Professor Stephan Rössner från Karolinska institutet skapade Sveriges första överviktsenhet och har i mer än 30 år arbetat med kost, motion, livsstil och hälsa. Stephan Rössner citeras ofta i medierna som en hälsoguru och har kommit att representera den förnuftiga vetenskapligt baserade grundsynen på hälsa i en tid av flum och kvacksalveri.

Stephan är en inspirerande, kompetent och humoristisk talare, som utan pekpinnar försöker förmedla att det inte är något konstigt att skaffa sig bra levnadsvanor. Stephan är mycket rutinerad och van vid att tala till olika målgrupper. Han har förmågan att anpassa sitt budskap så att det blir enkelt att ta till sig och han använder många exempel för att tydligt åskådliggöra vad han menar. Som ordförande i en rad organisationer är han även van att leda möten och moderera konferenser.

Stephan har en gedigen vetenskaplig bakgrund, har skrivit mer än 600 vetenskapliga artiklar samt över 30 populärvetenskapliga böcker om kost och motion, varav flera spännande kokböcker. Han har varit president för all världens fetmaforskare och föreläst jorden runt, både för lekmän och vetenskapsmän. I många år har han deltagit i hälsodebatten och varit en flitig gäst i radio, TV och andra media.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Stephan Rössner