Tomas Lönn

Tomas Lönn

För att lyckat genomföra en förändring, oavsett i jobbet eller privat så gäller det att vi förstår olika ageranden och personer väljer att göra vissa val. Med en föreläsning av Tomas Lönn får ni alla de redskap ni behöver för att lyckas och våga ta er an en ovetande morgondag!

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Tomas Lönn

Tomas Lönn föreläser om omvärldsförändringar, trender, marknadsföring och beteenden. Han menar att det enda vi vet när morgondagen gryr är att den inte kommer att likna det vi känner oss bekväma med idag.

Snabba omvärldsförändringar ställer stora krav på medarbetares och chefers acceptansförmåga och anpassningsförmåga. Tomas föreläsning ger dig verktyg för att använda förändringen så att den blir en möjlighet och inte ett hot.

Tomas menar att en grund för ett lyckat förändringsarbete är att först lära sig att förstå mänskliga reaktioner och ageranden, något som gäller både medarbetare och chefer. Genom en större förståelse för hur vi människor är ”programmerade” skapas en snabbare acceptans av förändringens villkor samtidigt som den rädsla som uppstår vid alla typer av förändringar minimeras . Enligt Tomas kräver utveckling av individer och organisationer ett visst mått av risktagande, vilket förutsätter modet att gå emot de rädslor som osäkerheten skapar. Med rätt kunskap kan vi öka vår förmåga att handskas med förändringar på ett konstruktivt sätt.

Med bred och djup kunskap om mänskligt beteende och förändringsarbete föreläser Tomas med energi och humor. Han har en unik blick för att finna och förmedla den senaste forskningen och en förmåga att ge av sin energi till publiken. Tomas ger deltagarna inspiration och verktyg till att fortsätta sin utveckling såväl privat som yrkesmässigt.

Tomas Lönn har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa stora och små organisationer att öka attraktionskraften i sitt varumärke genom proaktivt förändringsarbete. Tomas Lönn arbetar som förändringsledare och organisationsutvecklare i näringslivet parallellt med jobbet som beteendeterapeut i primärvården. Han har skrivit ett tiotal böcker i ämnen som behandlar omvärldsförändringar och mänskligt beteende.

Ingen förpliktelse

Skicka enkelt en förfrågan. Du får snabbt svar och exempel på pris och datum

Relaterade föreläsare

Föreläsningsämnen med Tomas Lönn